ครูคณิต...อ.ต้อย

posted on 05 Feb 2008 15:32 by somjittoy
           

            

   

ชื่อ           นางสมจิตร์   นิรมิตรนุรักษ์  ( อ.ต้อย )

website      http://somjittoy.exteen.com

                   http://somjittoy.hi5.com

           somjit.toy@gmail

 เกิด         วันจันทร์  27  มกราคม

                ต.กระตีบ  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

                ( โรงเรียนการบิน )

การศึกษา  โรงเรียนอนุบาลจันทรุเบกขา 

               โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

               โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

               วิทยาลัยครูนครปฐม    เปลี่ยนเป็น

                ( สถาบันราชภัฏนครปฐม )   เปลี่ยนเป็น

                ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม )  ในปัจจุบัน

อาชีพ        ข้าราชการครู

บรรจุ        1  สิงหาคม  2540

โรงเรียน    สตรีสมุทรปรากา

สอนวิชา     คณิตศาสตร์  รายวิชา  ค21101 ค21102 ค21205

                ค21206  ค21201  ค21202  ค31101 และ  ค31102

ประจำชั้น   มัธยมศีกษาปีที่  1/1

                หลักสูตรคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หน้าที่         -   รองประธานศูนย์สารสนเทศ  TOT  IT  SCHOOL

                 -   รองประธานคณะสมุทรสามัคคี

                 -   หัวหน้ารายวิชา ค21205  ค21206 

                 -   คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับชั้น ม.1

                 -   คณะกรรมการแผนงานโรงเรียนและกลุ่มสาระฯคณิตฯ

                 -   คณะกรรมการงานอิเล็คทรอนิกส์ 

                 -   เลขานุการงานโภชนาการโรงเรียน

คติ            ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  

                คนเราเลือกเกิดไม่ได้  แต่เลือกที่จะทำดีได้

สถานภาพ   สมรส   กับ อ.สุภัทรชัย (อ.ไก่)

                     http://kfc-bas.exteen.com

                  kfc.bas@gmail

                บุตร   ด.ช.สุภัทรจิตร์ (น้องโฮป) 

ความรักของครอบครัว

ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

   หมายเหตุ     การทำ  blog  คณิตศาสตร์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเผยแพร่เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการและผู้ที่สนใจ

ทางผู้จัดทำจึงขอขอบคุณผลงานต่างๆ  ที่ได้นำมาเผยแพร่ให้กับเยาวชนไทย

 

 

edit @ 10 Feb 2010 16:13:16 by somjit niramitnurux

Comment

Comment:

Tweet

มีบอร์ดอาจารย์เราจิงๆด้วยแฮะ^^

#79 By 55555+ (183.89.222.153) on 2011-05-29 22:23

สวัสดีค่ะ เป็นคนที่เข้ามาเว็บนี้แต่ไม่ได้อยู่ สสป.นะ แค่นี้แหละ^*^sad smile

#78 By ไม่รู้555++ (203.155.225.153) on 2011-01-15 15:12

สวัสดีค่ะอ.ต้อยquestion วันเสาร์หน้าจะได้เจออาจารย์อีกแล้ว ดีใจจังอาจารย์สอนสนุก สอนดี มีหลายอย่างเหมือนกันที่ไม่เข้าใจเจอกันจะถามนะคะ บาย..surprised smile

#77 By น้องพั้นช์ (125.24.245.48) on 2011-01-02 13:52

คณิต ที่อาจารย์ให้หนูทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
แล้วบางชุดไม่ได้ทำเลยเพราะทำไม่ทัน
อันนั้นก็เหลือเยอะ อันนี้ก็ยากทำไม่ได้
บางอัน เอาแต่ทำอันเหลือเยอะอีกอันก็ไม่ได้ทำเลย
จะทำยังไงดีค่ะ อาจารย์sad smile
อีกอย่างถ้าทำไม่เสร็จ หนูก็รู้ว่าผิดแต่มันไม่ทันจริงๆ
งานมันพังทลายลงมาทับหนู เสีบใจมาก
จากพั้นช์...นักเรียนใจสลาย

#76 By น้องพั้นช์ (125.24.232.232) on 2010-12-29 15:09

อยากถามอาจารย์ว่าโจทย์แบบนี้ทำยังไง

วงเล็บเปิดสองเศษสองส่วนห้า ลบ หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบ
วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิดเจ็ดส่วนแปด บวก เศษสองส่วนสาม

แบบนี้ทำ